7.14. Tektosilikáty

Obrázek 714-5. Ve vysoce uspořádaném živci obsazují atomy Al přesně definované tetraedrické pozice (černé body). Tím je narušena symetrie podle rovin a rotačních dvojčetných os a celková symetrie se redukuje na P-1.

struktura triklinického živce