7.14. Tektosilikáty

Obrázek 714-50. Práškový RTG difrakční záznam noseánu pro Co záření. Modelováno programem WinXpow.

práškový RTG difrakční záznam noseánu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin noseanu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
9,090 11,29 65 1   0   0
6,450 15,94 70 1   1   0
5,260 19,58 12 1   1   1
4,550 22,68 16 2   0   0
4,080 25,33 14 2   1   0
3,710 27,90 100 2   1   1
3,030 34,34 10 3   0   0
2,871 36,31 50 3   1   0
2,628 39,80 75 2   2   2
2,513 41,70 12 3   2   0
2,430 43,20 14 3   2   1
2,270 46,41 25 4   0   0
2,140 49,41 45 3   3   0
1,937 55,01 6 3   3   2
1,781 60,30 30 5   1   0
1,658 65,30 8 5   2   1
1,606 67,69 25 4   4   0
1,555 70,23 10 5   3   0
1,512 72,54 2 6   0   0