7.14. Tektosilikáty

Obrázek 714-52. Práškový RTG difrakční záznam hauynu pro Co záření. Modelováno programem WinXpow.

práškový RTG difrakční záznam hauynu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin hauynu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
6,450 15,94 9 1   1   0
4,559 22,63 2 2   0   0
4,080 25,33 2 2   1   0
3,723 27,80 100 2   1   1
3,225 32,21 2 2   2   0
2,885 36,12 12 3   1   0
2,750 37,96 1 3   1   1
2,633 39,72 20 2   2   2
2,529 41,43 1 3   2   0
2,438 43,05 5 3   2   1
2,280 46,20 5 4   0   0
2,212 47,70 1 4   1   0
2,150 49,17 16 3   3   0
2,039 52,04 1 4   2   0
1,992 53,36 1 4   2   1
1,945 54,76 3 3   3   2
1,861 57,46 1 4   2   2
1,788 60,04 5 5   1   0
1,755 61,28 1 5   1   1
1,665 64,98 2 5   2   1
1,612 67,39 5 4   4   0
1,564 69,76 3 5   3   0
1,542 70,94 1 5   3   1
1,520 72,11 2 6   0   0