7.14. Tektosilikáty

Obrázek 714-53. Uspořádání tetraedrických pozic (červené) a atomů K (fialové) ve struktuře phillipsitu. Modře jsou vyznačeny atomy Ca a světle modré jsou anionty kyslíku nepatřící k tetraedrické koordinaci. Řez podle roviny (100). Vytvořeno programem ATOMS (Shape software).

struktura phillipsitu podle (100)

Uspořádání tetraedrických pozic v rovině (010). Vyznačena je základní buňka.

struktura phillipsitu v řezu (010)