7.14. Tektosilikáty

Obrázek 714-54. Práškový RTG difrakční záznam phillipsitu pro Co záření. Modelováno programem WinXpow.

práškový RTG difrakční záznam phillipsitu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin phillipsitu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
8,110 12,66 8 1   0  -1
7,180 14,31 63 0   0   1
7,160 14,35 66 0   2   0
6,420 16,02 17 0   1   1
5,380 19,14 19 1   2   0
5,070 20,32 23 0   2   1
4,940 20,86 27 2   0  -1
4,670 22,09 4 2   1  -1
4,310 23,96 8 1   0   1
4,290 24,07 10 1   0  -2
4,130 25,02 36 1   1   1
4,120 25,08 41 1   1  -2
4,060 25,46 18 2   2  -1
3,971 26,04 3 0   3   1
3,922 26,37 6 2   1   0
3,688 28,07 3 1   2  -2
3,481 29,78 4 0   1   2
3,433 30,21 3 2   3  -1
3,277 31,68 37 1   4  -1
3,206 32,40 100 0   2   2
3,136 33,15 35 3   1  -1
3,129 33,22 34 3   1  -2
3,090 33,65 6 2   3  -2
2,929 35,56 30 3   2  -1
2,893 36,02 7 2   0  -3
2,764 37,76 20 1   0   2
2,753 37,92 72 1   4   1
2,712 38,52 20 1   1   2
2,702 38,66 72 1   1  -3
2,683 38,95 21 2   2  -3
2,658 39,33 20 0   5   1
2,572 40,70 10 1   2   2
2,539 41,26 8 3   2   0
2,534 41,34 9 3   2  -3
2,468 42,50 1 4   0  -2
2,388 44,00 18 3   4  -1
2,340 44,95 14 2   5   0
2,256 46,72 4 2   4   1
2,239 47,09 3 0   5   2
2,169 48,71 2 3   4   0
2,158 48,98 5 3   4  -3
2,133 49,59 2 3   5  -2
2,057 51,55 8 2   2  -4
2,006 52,96 3 1   0  -4
1,984 53,60 4 1   7   0