7.14. Tektosilikáty

Obrázek 714-57. Drobné, sněhově bílé krystalky phillipsitu v dutině. Podle Ďuďa, Rejl, Slivka (1990).

phillipsit v dutině bazaltu