7.14. Tektosilikáty

Obrázek 714-58. Uspořádání tetraedrických pozic (červené) a atomů Na (fialové) ve struktuře analcimu. Světle modré jsou anionty kyslíku nepatřící k tetraedrické koordinaci. Řez podle roviny (100). Vytvořeno programem ATOMS (Shape software).

struktura analcimu podle (100)

Uspořádání polyedrů Si a Na ve struktuře analcimu, rovina (100). Vyznačena je základní buňka.

koordinační polyedry v analcimu