7.14. Tektosilikáty

Obrázek 714-59. Práškový RTG difrakční záznam analcimu pro Co záření. Načteno na přístroji Stadi P (STOE).

práškový RTG difrakční záznam analcimu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin analcimu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
5,590 18,42 60 2   1   1
4,844 21,28 11 2   2   0
3,667 28,24 5 3   2   1
3,425 30,27 100 4   0   0
2,921 35,67 40 3   3   2
2,797 37,30 6 4   2   2
2,687 38,88 12 4   3   1
2,501 41,92 11 5   2   1
2,423 43,33 8 4   4   0
2,222 47,47 9 6   1   1
2,020 52,55 1 6   3   1
1,938 54,99 1 5   4   3
1,901 56,13 10 6   4   0
1,865 57,31 7 7   2   1
1,741 61,85 20 6   5   1
1,713 62,96 8 8   0   0
1,687 64,05 6 7   4   1
1,661 65,16 3 8   2   0
1,615 67,26 3 6   6   0
1,593 68,31 4 8   3   1
1,495 73,48 2 8   4   2
1,478 74,51 3 9   2   1
1,462 75,45 1 6   6   4
1,444 76,55 2 7   5   4