7.14. Tektosilikáty

Obrázek 714-6. Struktura sanidinu v rovině (100). Tetraedry SiO4 (červeně) jsou obsazovány atomy Al statisticky. Velké kationty K (fialová barva) jsou s kyslíky tetraedrů v devítičetné koordinaci. Vytvořeno programem ATOMS (Shape software).

struktura sanidinu v řezu (100)

Uspořádání tetraedrických pozic a atomů K v sanidinu, pohled na (001). Vyznačena je základní buňka.

struktura sanidinu v řezu (001)

 Struktura sanidinu, pohled na rovinu (010).

struktura sanidinu v řezu (010)