7.14. Tektosilikáty

Obrázek 714-62. Uspořádání tetraedrických pozic (červené) a atomů Ca (tmavě modrá) v kubické struktuře chabazitu. Světle modré jsou anionty kyslíku nepatřící k tetraedrické koordinaci. Řez podle roviny (100). Vytvořeno programem ATOMS (Shape software).

struktura chabazitu v řezu (100)

Uspořádání tetraedrických pozic ve struktuře chabazitu, zřetelné jsou velké dutiny obsazované atomy Ca, rovina (100). Vyznačena je základní buňka.

kubická struktura chabazitu podle (100)