7.14. Tektosilikáty

Obrázek 714-67. Tetraedrická kostra struktury natrolitu - červené jsou tetraedry SiO4 a zelené tetraedry AlO4. Řez podle roviny (001). Vytvořeno programem ATOMS (Shape software).

struktura natrolitu v řezu (001)

Uspořádání tetraedrických pozic a atomů Na ve struktuře natrolitu, rovina (001). Vyznačena je základní buňka.

struktura natrolitu v řezu (001)