7.14. Tektosilikáty

Obrázek 714-69. Sloupcovité krystaly natrolitu. Krystalové tvary: a = {100}, b = {010}, m = {110}, o = {111}, z = {331}, y = {131}. Podle Ježka (1932).

sloupcovité krystaly natrolitu