7.14. Tektosilikáty

Obrázek 714-7. Práškový RTG difrakční záznam sanidinu pro Co záření. Měřeno na přístroji Stadi P (STOE).

práškový RTG difrakční záznam sanidinu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin sanidinu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel)

H   K   L

6,480 15,87 20 1   1   0
5,806 17,72 4 -1   1   1
4,118 25,09 25 -2   0   1
3,880 26,66 12 1   1   1
3,746 27,63 35 1   3   0
3,600 28,77 4 -1   3   1
3,453 30,03 12 -1   1   2
3,245 32,00 100 -2   0   2
3,212 32,34 40 0   0   2
2,962 35,15 12 1   3   1
2,900 35,93 10 -2   2   2
2,757 37,86 6 -1   3   2
2,547 41,12 16 -2   4   1
2,500 41,93 4 1   1   2
2,410 43,57 4 -1   5   1
2,334 45,07 4 -3   3   1
2,161 48,90 20 0   6   0