7.14. Tektosilikáty

Obrázek 714-70. Radiálně paprsčitý, jehlicovitý agregát bílého natrolitu. Podle Medenbach, Sussiecková-Fornefeldová (1995).

jehlicovitý agregát natrolitu