7.14. Tektosilikáty

Obrázek 714-72. Práškový RTG difrakční záznam mordenitu pro Co záření. Modelováno programem WinXpow.

práškový RTG difrakční záznam mordenitu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin mordenitu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
13,700 7,49 50 1   1   0
9,100 11,28 90 2   0   0
6,610 15,55 90 1   1   1
6,380 16,12 40 1   3   0
6,100 16,86 50 0   2   1
5,790 17,77 50 3   1   0
5,030 20,49 10 2   2   1
4,870 21,17 20 1   3   1
4,530 22,78 80 3   3   0
4,140 24,96 30 4   2   0
4,000 25,84 90 1   5   0
3,840 26,94 60 2   4   1
3,760 27,52 20 0   0   2
3,620 28,61 10 1   1   2
3,560 29,10 10 5   1   0
3,480 29,79 100 2   0   2
3,390 30,60 90 3   5   0
3,310 31,36 10 2   2   2
3,220 32,26 100 5   1   1
3,100 33,54 20 4   4   1
2,946 35,35 20 5   3   1
2,896 35,98 60 3   3   2
2,743 38,06 10 1   5   2
2,700 38,69 30 1   7   1
2,639 39,63 10 3   7   0
2,560 40,90 40 4   6   1
2,522 41,55 50 4   4   2
2,465 42,55 20 6   4   1
2,437 43,07 20 7   1   1
2,343 44,89 20 2   8   1
2,299 45,79 10 6   2   2
2,275 46,30 10 5   7   0
2,228 47,34 20 4   8   0
2,162 48,88 20 1   9   1
2,123 49,84 10 7   1   2
2,047 51,82 40 3   9   1
2,019 52,60 40 3   5   3
1,998 53,19 40 8   4   1
1,953 54,52 40 6   8   0
1,936 55,04 10 1   9   2
1,917 55,63 20 4   8   2
1,883 56,72 40 0   0   4
1,865 57,32 10 4  10   0
1,850 57,83 10 1  11   0
1,813 59,12 30 4  10   1
1,795 59,78 30 1  11   1
1,765 60,90 10 2  10   2
1,738 61,95 10 10   2   1
1,720 62,67 20 9   3   2
1,698 63,58 10 8   8   0
1,686 64,08 20 5   7   3
1,665 64,99 20 4   8   3
1,647 65,79 10 3   5   4
1,622 66,94 20 9   7   1
1,597 68,13 30 4  12   0
1,546 70,70 20 6  10   2