7.14. Tektosilikáty

Obrázek 714-8. Ideálně vyvinutý tabulkovitý krystal sanidinu s převládajícím pinakoidem {010}. Podle Kühn, Zamarský (1984).

krystal sanidinu