7.14. Tektosilikáty

Obrázek 714-9. Vyrostlice automorfního krystalu sanidinu v ryolitu. Podle Medenbach, Sussiecková-Fornefeldová (1995).

vyrostlice sanidinu