7.2. Prvky

Obrázek 72-1. Prvky jsou uspořádány do periodické tabulky a z jejich polohy lze odvodit řadu chemických a fyzikálních vlastností. Zdaleka ne všechny prvky najdeme v pozemských podmínkách v ryzím stavu (nesloučené).

periodická tabulka prvků