7.2. Prvky

Obrázek 72-10. Struktura stříbra - pohled na plochu (100). Vzdálenosti mezi atomy Ag (modré kuličky) jsou vyznačeny. Vytvořeno programem ATOMS (Shape  Software).

struktura stříbra - pohled na 100

Základní buňka struktury stříbra - kubická, plošně centrovaná mřížka (F-mřížka).

struktura stříbra - kubická F-mřížka