7.2. Prvky

Obrázek 72-11. Práškový RTG difrakční záznam stříbra. Modelováno programem WinXpow pro Co záření.

práškový RTG difrakční záznam stříbra - Co záření

Základní difrakční maxima od strukturních rovin stříbra, záznamu podle standardu databáze JCPDS.

D 2Theta I(rel) H   K   L
2,359 44,57 100 1   1   1
2,044 51,90 40 2   0   0
1,445 76,49 25 2   2   0
1,231 93,21 26 3   1   1