7.2. Prvky

Obrázek 72-12. Ideální vývin kostrovitých krystalů stříbra. Podle Ježka (1932).

kostrovité krystaly stříbra