7.2. Prvky

Obrázek 72-14. Struktura zlata - atomy Au (červené kuličky) jsou rozmístěny v uzlových bodech kubické F-mřížky. Vytvořeno programem ATOMS (Shape  Software).

atomy Au v základní buňce

Pohled na strukturu zlata ve směru trojčetné inverzní osy [111].

struktura zlata podle 111