7.2. Prvky

Obrázek 72-15. Práškový RTG difrakční záznam zlata. Modelováno programem WinXpow pro Co záření.

RTG difrakční záznam zlata - Co záření

Základní difrakční maxima od strukturních rovin zlata, podle standardu databáze JCPDS.

D 2Theta I(rel) H   K   L
2,355 44,65 100 1   1   1
2,039 52,04 52 2   0   0
1,442 76,68 32 2   2   0
1,230 93,31 36 3   1   1