7.2. Prvky

Obrázek 72-16. Deformovaný krystal zlata oktaedrického typu a kostrovitý agregát zlata. Podle Klein, Hurlbut (1993).

deformovaný krystal zlata