7.2. Prvky

Obrázek 72-18. Různé typy skulptace na plíšcích zlata. Podle Ježka (1932).

skulptace na plíšcích zlata