7.2. Prvky

Obrázek 72-23. Poloha atomů v základní buňce struktury bismutu. Vybrané vazebné délky jsou zobrazeny. Vytvořeno programem ATOMS (Shape  Software).

struktura bismutu - základní buňka

Pohled na strukturu bismutu ve směru [111].

struktura bismutu ve směru vertikály