7.2. Prvky

Obrázek 72-24. Kostrovitý agregát ryzího bismutu. Podle Ďuďa, Rejl, Slivka (1990).

kostrovitý agregát bismutu