7.2. Prvky

Obrázek 72-25. Uspořádání atomů arsenu v hexagonální P-buňce. Vzdálenosti mezi atomy As (žluté kuličky) jsou vyznačeny. Vytvořeno programem ATOMS (Shape  Software).

struktura arsenu - základní buňka

Struktura arsenu ve směru vertikální osy c. Zřetelná je hexagonální symetrie.

struktura arsenu ve směru osy c