7.2. Prvky

Obrázek 72-26. Práškový RTG difrakční záznam arsenu. Modelováno programem WinXpow pro Co záření.

práškový RTG difrakční záznam arsenu - Co záření

Základní difrakční maxima od strukturních rovin arsenu, podle standardu databáze JCPDS.

D 2Theta I(rel) H   K   L
3,520 29,44 26 0   0   3
3,112 33,41 6 1   0   1
2,771 37,66 100 0   1   2
2,050 51,74 24 1   0   4
1,879 56,85 26 1   1   0
1,768 60,79 10 0   1   5
1,757 61,21 7 0   0   6
1,658 65,30 6 1   1   3
1,556 70,18 11 2   0   2
1,386 80,39 6 0   2   4