7.2. Prvky

Obrázek 72-27. Ledvinité agregáty arsenu s typickou stříbřitě šedou barvou. Podle Ďuďa, Rejl, Slivka (1990).

ledvinité agragáty arsenu