7.2. Prvky

Obrázek 72-28. Oblasti nemísitelnosti v systému arsen - antimon při různých teplotách. Podle Röslera (1981).

mísitelnost systému arsen - antimon