7.2. Prvky

Obrázek 72-29. Uspořádání atomů antimonu (červené kuličky) v hexagonální základní buňce struktury. Vazebné délky jsou vyznačeny. Vytvořeno programem ATOMS (Shape  Software).

struktura antimonu - základní buňka

Pohled na strukturu antimonu ve směru vertikální osy c.

struktura antimonu ve směru vertikály