7.2. Prvky

Obrázek 72-3. Struktura některých slitin železa a niklu (např. kamacit). Základem struktury je kubická tělesově centrovaná buňka. Podle Klein, Hurlbut (1993).

kubická tělesově centrovaná buňka některých slitin Fe a Ni