7.2. Prvky

Obrázek 72-30. Ideální vývin krystalů antimonu - čtyřčata. Jedinci jsou odlišeni barevně. Podle Ježka (1932).

čtyřčata antimonu