7.2. Prvky

Obrázek 72-31. Struktura grafitu - polytyp 2H. Ve struktuře se klad vrstev opakuje ve dvojvrstvém sledu, vyznačena je základní buňka struktura a délky vazeb. Mezi vrstvami je slabá van der Waalsova síla (nejdelší vazby). Vytvořeno programem ATOMS (Shape  Software).

základní buňka grafitu 2H

Struktura vrstvy kovalentně vázaných uhlíků - pohled ve směru vertikální osy c.

struktura grafitu ve směru vertikály