7.2. Prvky

Obrázek 72-32. Schéma struktury polytypů grafitu 2H (vlevo) a 3R (vpravo). Podle Borchardt-Ott (1995).

polytypy grafitu 2H a 3R