7.2. Prvky

Obrázek 72-33. Práškový RTG difrakční záznam grafitu, polytyp 2H (nahoře) a polytyp 3R (dole). Modelováno programem WinXpow pro Co záření.

práškový difrakční záznam grafitu 2H - Co záření

práškový difrakční záznam grafitu 2H - Co záření

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin grafitu, podle standardu databáze JCPDS.

polytyp 2H

D 2Theta I(rel) H   K   L
3,376 30,73 100 0   0   2
2,139 49,45 2 1   0   0
2,039 52,04 6 1   0   1
1,807 59,33 1 1   0   2
1,681 64,29 4 0   0   4
1,548 70,61 1 1   0   3

polytyp 3R

D 2Theta I(rel) H   K   L
3,348 30,99 100 0   0   3
2,081 50,91 11 1   0   1
1,958 54,37 9 0   1   2
1,674 64,60 6 0   0   6
1,623 66,89 4 1   0   4
1,460 75,56 2 0   1   5