7.2. Prvky

Obrázek 72-34. Lupenitý až hrubě šupinovitý agregát grafitu s polokovovým leskem (lom Konstantin, Velké Vrbno).

lupenitý agregát grafitu