7.2. Prvky

Obrázek 72-35. Ideálně vyvinutý krystal grafitu, pohled ve směru vertikální osy c. Podle Rösler (1981).

krystal grafitu