7.2. Prvky

Obrázek 72-37. Jemně zrnitý agregát grafitu z grafitových břidlic (Konstantin u Velkého Vrbna).

grafitový agregát