7.2. Prvky

Obrázek 72-39. Fázový diagram pro polymorfní modifikace uhlíku. Stabilita polymorfů je definována teplotou a tlakem. Podle Klein, Hurlbut (1993).

fázový diagram pro uhlík