7.2. Prvky

Obrázek 72-40. Základní buňka ve struktuře diamantu - je to typická F-buňka. Vzdálenosti mezi atomy uhlíku jsou vyznačeny. Vytvořeno programem ATOMS (Shape  Software).

struktura diamantu - základní buňka

Struktura diamantu ve směru [111], tj. trojčetné inverzní osy symetrie.

struktura diamantu ve směru 3-četné inverzní osy

Vzorcová jednotka na základní buňku, u diamantu je Z = 8. Každý uhlík je v tetraedrické koordinaci s dalšími čtyřmi uhlíky.

znázornění čísla Z diamantu