7.2. Prvky

Obrázek 72-41. Ideálně vyvinuté krystaly diamantu, modře jsou označeny plochy oktaedru. Podle Ježka (1932).

oktaedrické krystaly diamantu