7.2. Prvky

Obrázek 72-44. Obsazení základní rombické buňky síry jednotlivými atomy. Vytvořeno programem ATOMS (Shape  Software).

atomy síry v základní buňce síry

Struktura síry promítnutá na rovin (001). V základní buňce síry je 128 atomů (Z = 16, vzorcovou jednotkou je osmičetný prstenec atomů síry).

struktura síry v rovině (001)