7.2. Prvky

Obrázek 72-46. Vlevo dipyramidální typus a vpravo disfenoidický typus krystalů síry. Červeně jsou označeny plochy rombické dipyramidy, modře plochy rombického disfenoidu. Podle Ježka (1932).

krystaly síry