7.2. Prvky

Obrázek 72-47. Hrubě zrnitý agregát síry s typicky žlutou barvou.

hrubě krystalický agregát síry