7.2. Prvky

Obrázek 72-48. Jemně zrnitý agregát síry v jílovém sedimentu s typicky žlutou barvou.

agregát žluté síry