7.2. Prvky

Obrázek 72-5. Obsazení základní kubické plošně centrované buňky atomy Cu. Vyznačeny jsou vzdálenosti mezi atomy. Vytvořeno programem ATOMS (Shape  Software).

struktura mědi 

Struktura mědi ve směru [111], tj. ve směru trojčetné inverzní osy symetrie.

struktura mědi - pohled 111