7.2. Prvky

Obrázek 72-6. Práškový RTG difrakční záznam mědi. Záznam byl modelován programem WinXpow pro Co záření.

modelovaný difrakční záznam mědi pro co záření

Základní difrakční maxima od strukturních rovin mědi, záznamu podle standardu databáze JCPDS.

D 2Theta I(rel) H   K   L
2,088 50,73 100 1   1   1
1,808 59,30 46 2   0   0
1,278 88,84 20 2   2   0