7.2. Prvky

Obrázek 72-8. Ideální vývin kostrovitých krystalů mědi. Podle Ježka (1932).

kostrovité krystaly mědi